send link to app

Barncancerappen


4.8 ( 3648 ratings )
의료
개발자: Karolinska Universitetssjukhuset
비어 있는

Detta är en informationsapp för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på Barnonkologen i Stockholm.
Appen är framtagen av Barnonkologen i Stockholm, i samarbete med Barncancerfonden.