poslat odkaz na aplikaci

Barncancerappen


4.8 ( 3648 ratings )
Lékařské
Vývojář: Karolinska Universitetssjukhuset
Zdarma

Detta är en informationsapp för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på Barnonkologen i Stockholm.
Appen är framtagen av Barnonkologen i Stockholm, i samarbete med Barncancerfonden.