send link to app

Barncancerappen app for iPhone and iPad


4.8 ( 3648 ratings )
Medical
Developer: Karolinska Universitetssjukhuset
Free
Current version: 2.1, last update: 7 months ago
First release : 26 Jan 2016
App size: 10.65 Mb

Detta är en informationsapp för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på Barnonkologen i Stockholm.
Appen är framtagen av Barnonkologen i Stockholm, i samarbete med Barncancerfonden.